Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna -3..4°C
  selgelumi
Homme -1..3°C
  lorts
Ülehomme -1..4°C
      est   eng  
 
kolmapäev 11. detsember 19:13
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Juhtimine Struktuur

StruktuurLääne-Viru Omavalitsuste Liit

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) on Lääne-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu:

  1. Lääne-Viru maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine;
  2. Lääne-Viru maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine;
  3. Lääne-Viru maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine;
  4. Lääne-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine;
  5. liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine.
VIROL juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus. VIROL juures tegutsevad ka alatised ja ajutised komisjonid. Alatine komisjon moodustatakse pidevaks tegutsemiseks kohaliku omavalitsuse üksuse volikogude valimiste vahelisel perioodil. Ajutine komisjon moodustatakse kas konkreetse eesmärgi saavutamiseks või ülesande täitmiseks. 

Tulemus- ja finantskontrolli teostamiseks juhatuse, büroo ja komisjonide tegevuse üle moodustab üldkoosolek vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon valitakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu volituste tähtajaks üldkoosoleku liikmete hulgast, kuid sinna ei tohi kuuluda juhatuse liige.

Alatisteks komisjonideks on finantseerimiskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon ning konkursi- ja atesteerimiskomisjon. Ajutisteks komisjonideks on Lääne-Viru veemajandusprojekti nõukogu, Lääne-Viru veemajandusprojekti juhtkomitee, maakondliku omavalitsusliidu õigusliku staatuse edendamise komisjon ja jäätmehoolduse koostööprojekti konkursikomisjon.

VIROL büroo põhiülesandeks on VIROLi ja tema juhtorganite tehnilise töö ning asjaajamise korraldamine ja teenuste osutamine liikmetele ja kolmandatele isikutele. Bürood juhib tegevdirektor, kelle alluvuses töötavad sekretär-raamatupidaja ning kultuurispetsialist.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee