Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 0..4°C
  lorts
Homme 1..4°C
  lorts
Ülehomme 0..5°C
      est   eng  
 
reede 13. detsember 15:02
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Regionaalsed programmid Kohaliku Omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku Omaalgatuse programm (KOP)Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)


Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018 kell 16.30.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. oktoober 2018 kell 16.30


Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 11. septembril 2018 kell 14.00-15.30 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal). 

Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil  https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1
Programmist

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. 

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutavad programmi rakendamise eest maakondades maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lääne-Virumaa kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni koosseis:
 
Kaire Kullik - Rakvere valla arendus- ja planeerimisspetsialist
Kaili Kõrgesaar - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
Ene Preem - Väike-Maarja vallavolikogu esimees
Riho Tell - Tapa valla abivallavanem
Marika Vartla - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
KOP 2018 määrus ja taotlusvormid
Sügisvoor 2018 taotlusvormidLisamaterjalidKontakt: 
Moonika Aruvainu 
Arendus- ja väliskoostööspetsialist
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Mob +372 524 3927
moonika.aruvainu@virol.ee

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee