Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 6..12°C
  vihm
Homme 6..12°C
  vihm
Ülehomme 7..12°C
      est   eng  
 
neljapäev 26. aprill 08:36
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Regionaalsed programmid Kohaliku Omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku Omaalgatuse programm (KOP)Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Programmist

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. 

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutavad programmi rakendamise eest maakondades maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.
Taotlused esitada hiljemalt 2. mai kell 16.30 elektrooniliselt aadressile moonika.aruvainu@virol.ee

KOP 2018 määrus ja taotlusvormid


LisamaterjalidKontakt: 
Moonika Aruvainu 
Arendus- ja väliskoostööspetsialist
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Mob +372 524 3927
moonika.aruvainu@virol.ee

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee