Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 7..11°C
  selgevihm
Homme 10..14°C
  selgevihm
Ülehomme 3..7°C
      est   eng  
 
kolmapäev 13. november 22:15
Esilehekülg Maakonna info Haridus Eriharidus

EriharidusErivajadustega õpilaste õpetamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt valla- ja linnavalitsused tagavad keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega lastele õppimisvõimalused elukohajärgses koolis. Üldjuhul õpetatakse puuetega lapsi tavaklassis, vajadusel spetsiaalses õppeasutuses.   

2010. a kehtima hakanud uus põhikool- ja gümnaasiumiseadus sätestab hariduskohustuse täitmise ja võimetekohase hariduse omandamiseks senisest enam paindlikku õppekorraldust ning individuaalset lähenemist õpilastele.

Erivajadustega laste integreeritud õppevõimalused on järgmised: 

·  tavakoolis, kusjuures vajadusel võib koostada individuaalse õppekava. Puude korrektsiooniks ja rehabilitatsiooniks on ette nähtud vastavad tunnid;

·  eriklassid tavakoolis;

·  tavakoolid, kusjuures rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud õppeained õpitakse eripedagoogi juhendamisel;

·  erikoolid, kus on loodud tingimused keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega, samuti kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele probleemi korrigeerimiseks.  


Maakonnas on 2016. aastal 4 erikooli (Vaeküla Kool, Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus, Mihkli Kool ja Porkuni Kool, neist 3 riigikooli hariduslike erivajadustega lastele.)


Eriabi vajavate laste haridusvõimalused

Erivajadustega õpilastele on maakonnas loodud riigikoolid ja erakoolid, kus vastavalt erivajadusele õpetatakse lihtsustatud või toimetuleku riikliku õppekava alusel.

Erikoole on maakonnas
 neli: Mihkli Kool, Vaeküla Kool, Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe Õppekesus ja Porkuni Kool.

Peale erikoolide  on hariduslike erivajadustega lastele veel järgmised võimalused:
Erivajadustega laste koolieelne arendusrühm töötab Rakvere Lasteaias Triin. Töötavad eripedagoog, kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi.

Õpiraskustega põhiharidust omandavate õpilaste klass (endine tasandusklass)   on Kadrina Keskkoolis, Rakvere Gümnaasiumis, Vinni-Pajusti Gümnaasiumis, Väike-Maarja Gümnaasiumis ja Vaeküla koolis.

Klassid kasvatusraskustega õpilastele  on Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis.14.10.2015

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee