Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 2..7°C
  lorts
Homme 0..7°C
  selgevihm
Ülehomme 3..7°C
      est   eng  
 
laupäev 07. detsember 18:29
Esilehekülg Maakonna info Haridus Kasulikud lingid

Kasulikud lingidKasulikke linke

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.


Koolituslubade andmebaas - Andmed täiskasvanute koolitusasutuste, mootorsõidukijuhtide ja turvatöötajate koolituseks väljastatud KOOLITUSLUBADE kohta.

Haridusportaal Koolielu

eKool on veebipõhine teenusena töötav klassipäevik. Loomulikult on eKooli funktsionaalsus palju laiem, aga see on korraldatud klassipäeviku ümber, sest enamik koostööd ja infovahetust toimub sellele tuginedes.

Huvihariduse portaal - Koondab ja edastab informatsiooni huvialaringide kohta Eestis, kajastab noorte saavutusi ning räägib huvialahariduse arengust ja probleemidest.

Kutsekoda (Kutsekvalifikatsiooni SA) - Kutsekoja tegevusala on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda korraldab kutsestandardite koostamist ja koordineerib kutseeksamite korraldamist.

Rajaleidja - Karjääriplaneerimist toetav portaal. Rajaleidja abistab korrektse ja struktureeritud hariduse, tööturu ja elukutsete infoga karjääriotsuste tegemisi.

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove missiooniks on pakkuda toetust, kogemust ja nõuannet elukestvat õpet ning kutseharidust edendavatele organisatsioonidele ja õppivatele ühiskonnaliikmetele. Innove eesmärgiks on edendada elukestva õppe algatusi ning tegevusi Eesti ja Euroopa Liidu programmide kaudu.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras missiooniks on eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis

Uus üldhariduse rahastamise mudel (link Rahandusministeeriumi kodulehele)

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee