Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna -15..-3°C
  vahelduv
Homme -15..-3°C
  selgelumi
Ülehomme -6..1°C
      est   eng  
 
teisipäev 22. jaanuar 04:18
Esilehekülg Maakonna info Haridus Kutse- , kõrg- ja täiskasvanuharidus Kutseharidus

KutseharidusKutseharidus

2012. aasta 10. novembri seisuga õppis Eestis kutsehariduses 26 172 õpilast, nendest 54% õpib kutsekeskharidusõppes. Kutseharidust  saab Eestis omandada  48 õppeasutuses. Meie maakonnas on võimalik seda teha Rakvere Ametikoolis, Väike-Maarja Õppekeskuses, SKA Päästekolledži Väike-Maarja Päästekoolis ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.


Kutseharidust saab maakonnas omandada kolmes kutsekoolis ning ühes kõrgkoolis.


Rakvere Ametikool (direktor Kuno Rooba) on  Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kõrval suurim kutseõppeasutus. Peamiseks ülesandeks on anda kutsekeskharidus põhikooli lõpetajatele ja kutse keskkooli lõpetajatele, eelkutsealast koolitust põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning viia läbi täiend- ja ümberõpet täiskasvanutele.

2012. a õppekava ametikoolis:

Põhihariduse nõudeta kutseõpe: puidupingitööline, abikokk, autotehnik (autohooldusspetsialist).

Kutsekeskharidusõpe: kokk , kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja,  arvutid ja arvutivõrgud, ehituspuusepp, koostelukksepp, keskkonnatehnika lukksepp  pagar-kondiiter, maaturismiteenindus, autoplekksepp, tisler, automaaler,tarkvara ja andmebaaside haldus, autotehnik, ehitusviimistlus, keevitaja.

Kutseõpe keskhariduse baasil: pagar-kondiiter,veoautojuht, automaaler, hotelliteenindus, ehitusviimistlus, puidupingitööline, autotehnik, kelner, keevitaja (kaitsegaasmetallkaarkeevitus),tarkvara ja andmebaaside haldus, kokk, keevitaja, tööriistalukksepp, autodiagnostik, logistic.

Kutseõpe põhihariduse baasil: ehitusviimistlus, pagar, kondiiter, autotehnik, maaturismiteenindus, ehituspuusepp, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, kokk, koostelukksepp.

Väike- Maarja Päästekool  on keskhariduse baasil töötav kool. Alates 01.09.2004. aastast kuulub Sisekaitseakadeemia koosseisu, kusjuures päästekooli juhib Päästekolledži direktori asetäitja.

Päästekool eristub teistest maakonna kutseõppeasutustest sellepoolest, et õpilased on täielikul riiklikul ülalpidamisel ning õpilastele kehtivad kõrgendatud distsipliininõuded. 2012 aastal sa seal õppida kutseõpet päästespetsialisti, päästja ja päästekorraldaja erialal.

Väike-Maarja Õppekeskus tegutseb selle nime all 1995.a  Õppekeskuse lõpetajad võivad omandada kutse- või kutsekeskhariduse. 2007.a alates on Väike-Maarja Gümnaasium ja Väike-Maarja Õppekeskus ühtse juhtimise alla. Tänu sellele on gümnaasiumiõpilastel võimalik omandada kutse-eelõpet. Koolis saavad õppida põhikoolilõpetanute kõrval ka füüsilise puudega inimesed -  koka, müüja, puhastusteeninduse ja lukksepa erialal.
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (Rektor Helle Noorväli) loodi 3. septembril 2007. a Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli baasil. See on maakonna suurim kõrgharidust andev kool, kus saab omandada nii rakenduslikku kõrgharidust kui ka  kutsekeskharidust, samuti täiend- ja ümberõpet.

Kõrgharidust oli võimalik 2012. aastal omandada majandusarvestuse, kaubandusökonoomika, juhiabi, ärijuhtimise ja sotsiaaltöö õppekava alusel. Kutsekeskharidust oli kutsehariduse õppekavade järgi võimalik omandada majandusarvestuse, ärikorralduse, sekretäritöö, müügikorralduse,  tarkvara arenduse ja hooldustöötaja erialadel.


Lisainfo: Haridus- ja Teadusministeerium (info õppimisvõimaluste, õigusaktide jm kohta)

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee