Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna -15..-3°C
  vahelduv
Homme -15..-3°C
  selgelumi
Ülehomme -6..1°C
      est   eng  
 
teisipäev 22. jaanuar 04:11
Esilehekülg Maakonna info Haridus Kutse- , kõrg- ja täiskasvanuharidus Täiskasvanuharidus

TäiskasvanuharidusÜhiskonna kiire areng on seadnud meid olukorda, kus kord selgeks õpitud erialal ja omandatud kvalifikatsiooniga ei ole enam võimalik tööelus edukas olla pensionile minekuni välja. Igal elualal toimivad muutused ja uuendused tõstatavad töötajate enesetäiendamine vajaduse. Laiemas perspektiivis saadakse aru sellest, et tööelus edukaks toimetulekuks peab paigas olema inimese sisemaailm. Erialase koolituse kõrval on hakatud tähtsustama huvialadega tegelemist ja inimese hingeharidust.

Täiskasvanuharidus on täiskasvanud elanikkonna terviklik organiseeritud õppetegevus, mis ei sõltu õppe sisust, tasemest või meetoditest, see võib asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.

Täiskasvanud õppija mõiste ei ole Eestis üldjuhul seotud vanusega. Kehtiva seadusandluse kohaselt mõistetakse täiskasvanud õppija all õppijat, kelle jaoks õppimine ei ole põhitegevus, st et ta õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. 

Täiskasvanute koolitus jaguneb täiskasvanute koolituse seaduse alusel tasemekoolituseks, tööalaseks koolituseks ja vabahariduslikuks koolituseks.

Täiskasvanute tasemekoolitus võimaldab omandada põhiharidust ja üldkeskharidust õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina. Reeglina võivad väljaspool päevast õppevormi tasemekoolitusse õppima asuda põhihariduseta inimesed või koolikohustuse east väljas olevad inimesed (koolikohustuslik on inimene põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni). Lisaks üldharidusele on tasemekoolituse raames võimalik omandada kutsekeskharidust põhihariduse baasil õhtuses või kaugõppe õppevormis, kutsekeskharidust keskhariduse baasil osakoormusega õppes või eksternina ja kõrgharidust osakoormusega õppes või eksternina.

Täiskasvanute tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet töökohas või koolitusasutuses. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend.

Vabahariduslik koolitus on suunatud inimese loovuse, annete ja sotsiaalsete oskuste tõstmisele, enamasti toimub õpe kursuste vormis, tihtipeale ka õpiringides. Kuigi vabaharidus on enamasti seotud inimeste hobide või harrastustega, on tegelikult piiri vabaharidusliku koolituse ja tööalase koolituse vahel väga raske tõmmata.


TÄISKASVANUTE KOOLITUS LÄÄNE-VIRUMAA KOOLIDES

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiend- ja ümberõppekeskus

Aadress: Kursused toimuvad kas Tiigivahe tee 2 Mõdrikul või Rohuaia 12 Rakveres.

Telefon: 322 3566

E-post: info@lvrkk.ee

Koduleht: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

 


Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži täiendkoolitus

Aadress: Pikk 40, Rakvere, 44307

Telefon: 324 3016, 526 9328, 534 41820

Faks: 324 3016

E-post: rakvere@tlu.ee

Koduleht: Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž

 


Rakvere Ametikooli täiendõppeosakond

Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316

Telefon: 329 5030

E-post: ada.vaat@rak.ee

Koduleht: Rakvere Ametikooli Täiendõppeosakond

 


Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja Päästekooli täiendkoolitus

Aadress: J.Liivi 6, Väike-Maarja, 46202

Telefon: 322 8450

E-post: paastekool@sisekaitse.ee

Koduleht: Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja Päästekool

 


Väike-Maarja Õppekeskuse täiendõppeosakond

Õppekesuses saavad õppida ka füüsilise puudega inimesed.

Aadress: Pikk 1a, Väike-Maarja, 46202

Telefon: 326 1892

E-post: vmok@v-maarja.ee

Koduleht: Väike-Maarja Õppekeskus
TÄISKASVANUTE KOOLITUS LÄÄNE-VIRUMAA HUVIKOOLIDES, SELTSIDES, ÜHINGUTES

Tantsu ja Kunstikool Athena

Aadress: Pikk 30, Rakvere, 44307

Telefon: 322 3464

E-post: athenakool@gmail.com

Koduleht: Tantsu- ja Kunstikool Athena

 


Muusikakool Rajaots

Aadress: Laada 47-36, Rakvere, 44310

Telefon: 515 4247

E-post: toomas.rannu@gmail.com

Koduleht: Muusikakool RajaotsFIE Carina Adolfsson

Aadress: Soo 5, Rakvere, 44313

Telefon: 510 0746

 


MTÜ Juhan Kunderi Selts

Rahvakultuur, täiskasvanute vabaharidus, laste ja noorte huvitegevus.

Aadress: Pikk 29 (II korrus), Rakvere, 44307

Telefon: 324 0651

E-post: kunderi.rahvakool@mail.ee

Koduleht: Juhan Kunderi Selts

 


MTÜ Tapa Arenduskoda

Aadress: Roheline 19, 45107 Tapa

Telefon: 325 8690

Faks: 325 8695

E-post: arenduskoda@arenduskoda.ee

Koduleht: MTÜ Arenduskoda

 


OÜ Puhastusekspert

Aadress: Simuna mnt 18-12, Väike-Maarja, 46202

Telefon: 509 2094

E-post: info@puhastusekspert.ee

Koduleht: OÜ Puhastusekspert

 


RMK Sagadi Metsakeskuse looduskool

Aadress: Sagadi küla, Vihula vald, 45403

Telefon: 676 7881

Faks: 676 7880

E-post: sagadi.looduskool@rmk.ee

Koduleht: RMK Sagadi Metsakeskuse Looduskool

 


TÜ Karaire

Töökeskkonna koolitused

Aadress: Tallinna 12, 44306 Rakvere

Telefon: 322 3953, 527 1668

E-post: karaire@hot.ee

Koduleht: TÜ KaraireVirumaa Näitused OÜ koolitus

Aadress: Pikk 15, 44307 Rakvere

Telefon: 322 3951

E-post: kunderi.rahvakool@mail.ee

 


Norax Koolituskeskus

Aadress: Rohuaia 6 (II korrus), Rakvere, 44308

Telefon: 322 5060

E-post: info@noraxkoolitus.ee

Koduleht: Norax Koolituskeskus

 


MTÜ Rakvere Maarahva Liit

Aadress: Vahtra allee 8, Roodevälja, Sõmeru vald, 44207

Telefon: 528 8097

 


Autosõit OÜ (Rakvere)

Aadress: Posti 5B, 44307 Rakvere

Telefon: 324 0893, 5345 1061

E-post: alo.altermann@autosoit.ee

Vastuvõtt N 14-17.30

Koduleht: Autosõit OÜ (Rakvere)

 


Juusu Auto OÜ autokool

Aadress: Rohuaia 21, Rakvere, 44310

Telefon: 516 0930

Koduleht: Juusuauto OÜ

 


Lääne-Virumaa Autokool OÜ

Aadress: Rakvere, Rohuaia 12 II korrus ruum nr 17

Sissepääs Võidu tänava poolt.

Telefon: 324 4370, 5663 2319, 502 9051

E-post: lvautokool@hot.ee

 


Rakvere Autokool

Aadress: Aia 16, 44309 Rakvere

Telefon: 515 2340, 5553 4581

E-post: tarmo@e-autokool.ee

Koduleht: Rakvere Autokool

 


Rossmann'i Autokool OÜ

Aadress: Rägavere tee 22, Rakvere, 44312

Telefon: 526 9473

E-post: hillar.rossmann@mail.ee

Koduleht: Rosmann’i Autokool OÜ

 


Tapa Autokool

Aadress: Pargi 2a, Tapa, 45109

Telefon: 503 9595

E-post: tapaautokool@gmail.com 

Koduleht: Tapa Autokool

 


Maarja Autokool

Aadress: Uus 3, Kiltsi, 46201

Telefon: 529 4262

E-post: tarmu.pajula@gmail.com

Koduleht: Maarja Autokool

 


Tapa Gümnaasium

Aadress: Pargi 12, Tapa, 45106

Telefon: 322 2310, 322 2311

E-post: gymnaasium@tapa.ee

Koduleht: Tapa Gümnaasium

 


Kadrina Keskkool

Aadress: Rakvere tee 4, 45201 Kadrina

Telefon: 322 5640

Faks: 322 5641

E-post: infokadrina.edu.ee

Koduleht: Kadrina Keskkool

 


Kunda Ühisgümnaasium

Aadress: Kasemäe 22, 44106 Kunda

Telefon: 322 1248, 5666 8460, 322 1247

E-post: eivor@kyg.ee

Koduleht: Kunda Ühisgümnaasium

 


Väike-Maarja Õppekeskus

Aadress: Pikk 1a, 46202 Väike-Maarja

Telefon: 326 1892

E-post: vmok@v-maarja.ee

Koduleht: Väike-Maarja Õppekeskus

 


Andecus Koolituskeskus

Aadress: Pargi 20-2, Kadrina, 45201

Telefon: +372 55 40 677

E-post: info@andecus.ee

Koduleht: Andecus Koolituskeskus


Vaata ka teisi Lääne-Virumaa autokoole


VEEL KASULIKKE LINKE KOOLITUSE LEIDMISEKS:


www.koolitused.ee - Eesti koolituste andmebaas
www.koolielu.ee - Tiigrihüppe haridusportaal

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee