Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 7..11°C
  selgevihm
Homme 10..14°C
  selgevihm
Ülehomme 3..7°C
      est   eng  
 
kolmapäev 13. november 21:22
Esilehekülg Maakonna info Haridus Tunnustamine

TunnustamineIgal aastal valitakse Lääne-Virumaa Aasta Õpetajad. Taotluste esitamise tähaeg on 30. juuni. Tutvu Lääne-Virumaa  konkursi Aasta õpetaja reglemendiga. Lääne-Virumaa aasta õpetajad

Maavanema tänukiri antakse isikule, asutusele või isikute ühendustele tunnustusena maakonna hüvanguks ning maine kujundamiseks tehtud töö eest.  Vt maavanema tänukirja reglementi.

Lääne-Viru maakonna teenetemärke antakse maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest. Vt siseministri määrus teenetemärkide kehtestamise kohta.

Haridus- ja teadusministeerium autasustab aukirjaga inimesi, asutusi või organisatsioone, kel on erilisi teeneid  ja silmapaistvaid tulemusi hariduse, teaduse, noortetöö või keele valdkonnas või riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses. Loe Haridus- ja teadusministeeriumi autasude statuuti.

B.G.Forseliuse Selts autasustab Ignatsi Jaagu medaliga oma liikmeskoolide õpetajaid ja üksikliikmeid väljapaistvate saavutuste eest algklasside õppe- ja kasvatustöös, individuaalse uuriva õppetöö edendamise ja uurimusliku tegevuse eest,  teenete eest haridus- ja koolielu edendamisel ja  liikmeskoole väljapaistvate saavutuste eest õppe- ja kasvatustöös.  Vt B.G.Forseliuse Seltsi autasude süsteemi

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustatakse igal aastal aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni. Tunnustamine toimub maakondlikul ja vabariiklikul tasandil. Loe Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andrase tunnustamise reglementi

Johannes Käisi Selts määrab iga aasta 25. detsembriks Johannes Käisi nimelise preemia ühele koolis või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes väärib tunnustust praktilise tegevusega, on silma paistnud kooliuuenduslike ideede rakendamisega või oma töökogemuste tutvustamisega. Loe tunnustamise reglementi.
Lääne-Virumaalt on Johannes Käisi Seltsi preemia saanud 1990. aastal Rakvere LA direktori asetäitja Urve Saar.

Eesti Vabariigi President annab igal aastal 24. veebruariks välja  Eesti Vabariigi teenetemärke.  Eesti Vabariigi teenetemärkidega avaldab riik tänu neile, kelle kutsetöö ning pühendumuse toel saab Eesti tugevamaks, suuremaks, hoolivamaks. Vt Eesti Vabariigi teenetemärgid

Iga aasta 26. novembril  antakse välja kodanikupäeva aumärke teenete eest kodanikuteadvuse väärtustamisel ühiskonnas, Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse edendamise eest, teenete eest kodanikupäeva korraldamisel.

Konkursside taotlused

Haridusvaldkonnas korraldatakse haridustöötajate, aga ka tublimate õppijate  tunnustamiseks mitmeid konkursse, nt aasta õpetaja, aasta õppija, aasta koolitaja konkurss jne.
Mitmesuguste konkursside ja taotluste kohta saad lugeda siit: Konkursi taotlus.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee