Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna -15..-3°C
  vahelduv
Homme -15..-3°C
  selgelumi
Ülehomme -6..1°C
      est   eng  
 
teisipäev 22. jaanuar 04:32
Esilehekülg Maakonna info Linnad ja vallad Vinni vald

Vinni valdÜldist Vinni vallast

Vinni vald on üks esimesi kohaliku omavalitsuse üksusi, mis sai omavalitsusliku staatuse taasiseseisvunud Eestis – 1.novembril 1990.a.

Vinni valla pindala on ligi 487 km², ulatudes põhjast lõunasse 25 ja läänest itta 40 km.

Rahvast rohkem kui Eesti keskmises vallas – vallaelanike arv on 01.01.2008.a seisuga 5449 inimest. Viimasel paaril aastal on sündinud valda üle 70 uue vallakodanikku.

Valla elanike keskmine eluiga on 40 aastat ja keskmine pere suurus 2,3 inimest.

Vinni alevik

Vinni alevikku sisse sõites avaneb pilt spordikompleksile ja tornmajale.

 

 

Osavallad parandavad teenuste kättesaadavust.

Valla elanikkonna paremaks teenindamiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks tegutsevad vallas aastaid osavallad ning Vinni-Pajusti piirkond. 

Roela osavalla teenindada on umbes 900, Tudu osavallas ligi 500, Viru-Jaagupi osavallas 980 ja Vinni-Pajusti piirkonnas (koos Piiraga) 3080 inimest.

 

Valla territooriumil paikneb 42 maa-asulat: 5 alevikku (Pajusti, Roela, Tudu, Vinni ja Viru-Jaagupi) ning 37 küla.

Vallakeskus paikneb Pajusti alevikus (aadressil Tartu mnt 2 Pajusti 46603).

 

Valla rikkused on loodus ja inimesed.

Loodusrikkused

Vinni valla tähtsaimaks loodusressursiks on viljakas maa. Kogu valla maakasutusest on haritavat maad umbes 1/3. 
Põllumajandusmaa kasutamine on intensiivne, seda eriti valla kesk- ja põhjaosas.

Valla pindalast 60% on kaetud metsaga. Sellest suurem osa on RMK Tudu metskonna kasutuses. Valla territooriumil asub mitu loodkuskaitseala, neid on rohkem Tudu kandis.


Vallaga seotud kuulsamad nimed: Vene maadeuurija ja meresõitja F. v. Wrangell  Roelas, Viru-Jaagupi pastor ajalookroonik Christian Kelch, kunstnikud Kristjan ja Paul Raud Viru-Jaagupis, baltisaksa kunstnik parun Carl Timoleon von Neff (Piiral) jt.

 

Vallaga seotud kuulsamad sündmused

15. augustil 1708. a. toimus Vinni väljadel viimane Põhjasõja lahing Eesti pinnal, milles rootslased olid sunnitud taganema. Jupri mägedes purustati nad täielikult.

 

Vald annab välja E.Vilde nim. kirjandusauhinda. Kirjandusauhind väljendab lugejate austust eesti kirjandusklassiku Eduard Vilde loomingu vastu.

 

Ettevõtlus on vallas mitmekesine ja piirkonniti väga erinev. Suurimad tööandjad on jätkuvalt põllu-majandusettevõtted.

Vallas tegutses 01.01.2008 seisuga 366 ettevõtjat. Neist 225 tegutses põllu- ja metsamajanduse, 69 ehituse, 59 kinnisvara, üürimise ja äriteenindusega, 30 hulgi- ja jaekaubanduse, 16 puidutöötlemise, 15 masinate ja seadmete tootmisega.

 

Haridus-, kultuuri- jm asutused

Vinni vallas on võimalik omandada haridust alusharidusest kõrghariduseni välja.

Vallas tegutseb neli kooli: 1 riigikool Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool Mõdrikul ja 3 munitsipaalkooli: (gümnaasium Vinnis, 2 põhikooli Tudus ja Roelas), 5 lasteaeda (Vinnis, Pajustis, Roelas, Kulinal, Tudus),

Kultuuri- ja vabaaja asutused: 5 rahvaraamatukogu (Vinnis, Viru-Jaagupis, Kadilas, Tudus, Roelas), 5 klubi (Pajustis, Kadilas, Kehalas, Roelas ja Tudus), muuseum Viru-Jaagupis, 4 noortekeskust Roelas, Pajustis, Viru-Jaagupis ja Kadilas.

Vinnis asub ujula ja mitmete spordisaalidega Vinni spordikompleks. Spordikompleksil on ka  100-kohaline hotell.

Vinni valla territooriumil asuvad kaks kirikut – EELK Viru-Jaakobi kirik, selle Tudu kogudus töötab Viru-Jaagupi koguduse filiaalina.

 

Hoolekande- ja tervishoiuasutused

Hoolekandeasutustest tegutseb vallas Inju lastekodu ja Tammiku hooldekodu, tervishoiu-valdkonnas OÜ Vinni Tervisekeskus 2 perearstiga ning perearst Tõnis Nurga praksis, mis katab Tudu ja Roela piirkonda. Vallas on 2 apteeki - Vinnis ja Roelas.

Info Vinni vallavalitsus 3258 650

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee