Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 1..4°C
  lorts
Homme 1..4°C
  lorts
Ülehomme 0..5°C
      est   eng  
 
laupäev 14. detsember 12:14
Esilehekülg Maakonna info Noorsootöö NOORTEINFO

NOORTEINFONoorteinfo – info, mis muudab ühiskonnainfo noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärk on suurendada valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ja võimaldades noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel (Allikas: noorsootöö strateegia 2006-2013)

 

Noorteinfo vahendamise eesmärk on luua eeldused noori puudutava info kättesaadavuse parendamiseks ja aidata seeläbi kaasa noorte teadlike valikute tõusule ja toetada noorte toimetulekut ühiskonnaliikmena.

 

Sihtrühm on noored vanuses 7–26 eluaastat. Samuti teenindatakse noorsootöötajaid, noorteinfo võrgustiku koostööpartnereid ja jagatakse infot noortest ja noortevaldkonnast.

 

Peamised teemad on noorsootöö võimalused, töö ja karjäär, haridus, ühiskond ja kodanik, noorte osalus ja kaasamine, huviharidus ja huvitegevus, tervis ja suhted, rahvusvaheline info, noorte vaba aeg.

 

Allikas: „Noorteinfo teenusstandard“

Noorteinfo Lääne-VirumaalLääne-Virumaa noorteinfo tuba

Lääne-Viru Maavalitsus

Kreutzwaldi 5, Rakvere

Tel: 325 8031

E-post: noorsootoo@l-virumv.ee 

www.virol.ee/maakond/noored
Facebookis Lääne-Viru Noored

 

 

Pakume Lääne-Virumaa üldhariduskoolidele ja noortekeskustele tasuta infopakette erinevatel teemadel nagu näiteks energiajoogid, narkootikumid, noored ja töö, internetiohud jne.

Infotunni tellimiseks kirjutage noorsootoo@l-virumv.ee 
Noortele jagavad infot maakonnas veel:


Lääne-Virumaa Noortekogu

http://idavirumaanoortekogu.blogspot.com.ee/

 Eesti Noorsootöö Keskuses registreerunud noorteinfopunktid Lääne-Virumaal:


 

Rakvere Reaalgümnaasium

Võidu 67, Rakvere

www.rrg.ee

 

 

Haljala Gümnaasium

Rakvere mnt 10, Haljala

www.haljala.edu.ee

 

 

Haljala Noortekeskus

Tallinna mnt 8, Haljala

www.facebook.com/Haljala.Noortekeskus

 

 

Väike-Maarja Noortekeskus

Lõuna 10, Väike-Maarja

www.facebook.com/VMNoortekas

 

 

Ferdinand von Wrangell´i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool

Järve 1, Roela

http://www.roela.edu.ee/avaleht

 

 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Lai 7, Rakvere

www.lvkrk.ee

 

 

Sõmeru Noortekeskus

Tiigi 2, Sõmeru

www.facebook.com/SomeruANK

 

 

Rakvere Avatud Noortekeskus

Võimla 1, Rakvere

www.facebook.com/Rakvere-Avatud-Noortekeskus

 

 


Viimati muudetud 06.10.2015
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee