Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna 4..8°C
  vahelduv
Homme 4..8°C
  vahelduv
Ülehomme 3..6°C
      est   eng  
 
kolmapäev 20. november 10:45
Esilehekülg Maakonna info Sport

SportSporditööd korraldavad ja edendavad spordiseaduse järgi riik, kohaliku omavalitsuse üksused ja spordiorganisatsioonid.

Riigi esindaja maakonnas on maavanem, kes loob tingimused spordi üldiste arengusuundade elluviimiseks ning esitab koostöös kohaliku omavalitsuse organitega ettepanekuid spordialaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprogrammide väljatöötamiseks. Maavanema nõuandev organ on 
Lääne-Virumaa spordinõukogu. 

Lääne-Virumaal koordineerib spordiorganisatsioonide koostööd 
MTÜ Lääne-Virumaa Spordiliit.


Valdade ja linnade ülesandeks on oma haldusterritooriumil spordiks vajaliku maa-ala kindlaksmääramine, oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide töö toetamine, munitsipaalkoolides kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks tingimuste loomine; koolides, spordikoolides ning noortelaagrites spordiharrastuse soodustamine.

Omavalitsusel on kohustus määrata vallas/linnas spordi korraldamisega tegelev teenistuja või määrata need ülesanded mõnele teisele valla või linna ametiasutuse teenistujale ning  informeerida spordiehitise otstarbe muutmise kavatsusest maavalitsust ja Kultuuriministeeriumi.

Spordiklubide põhitegevuseks on spordi arendamine.


Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee