Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 7..11°C
  vihm
Homme 7..11°C
  vihm
Ülehomme 8..13°C
      est   eng  
 
kolmapäev 13. november 03:54
Esilehekülg Uudised
09. apr 09:08

2018. aasta hajaasustuse programm läheb käima!

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ alusel avatakse 9.aprillist 2018. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud taotlusvoorule järgneva aasta 31.oktoobriks.
 • Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
 • Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

 

Taotluvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu taotleja alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses alates 09.aprill 2018.a. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018.a.

 

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) või

e-posti aadressil: vallavalitus@vinnivald.ee

Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;

e-post: gustav@vinnivald.ee

 

Viide programmi dokumentidele Vinni valla kodulehel siit.

 

Vinni Vallavalitsuse arendusnõunik Gustav Saar


Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee