Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 3..8°C
  vihm
Homme 7..11°C
  vihm
Ülehomme 8..13°C
      est   eng  
 
teisipäev 12. november 18:42
Esilehekülg Uudised
16. mai 00:00

Hanketeade: uuringu "Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks" läbiviimine

 Hankija nimi: SA Lääne-Viru Arenduskeskus

Hanke nimetus: uuringu "Eelised ja piirangud Lääne-Viru makonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks" läbiviimine

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: SA Lääne-Viru Arenduskeskus, Fr.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere linn, registrikood 90014052, tel 32 58028

1.2. Hanke eest vastutav isik: Ettevõtluse arendamise programmi juht Merle Vallner tel 58191490

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Analüüsida Lääne-Viru maakonna arengu eeliseid ning -piiranguid majanduse ja ettevõtluse vaatenurgast lähtuvalt, tulemustest lähtuvalt teha tõmbekeskuste lõikes ettepanekuid majanduse elavdamise, kitsaskohtade kõrvaldamise ja uute majandussuundade loomise vajaduste ning võimaluste kohta.

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile merle@arenduskeskus.ee hiljemalt 24.05.2019 kell 12.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 30 päeva alates selle esitamisest.
Pakkumus peab sisaldama: töö läbiviimise metoodika, ajagraafik, tähtaeg, meeskonna koosseis ja kompetents, hind.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

7. Lepingu sõlmimine

7.1. Hanke tulemus kinnitatakse juhatuse otsusega.

7.2.Kirjalik hankeleping sõlmitakse kolme tööpäeva jooksul peale otsust.

 Allikas: SA Lääne-Viru Arenduskeskus


Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee